بسمه تعالی


فرم درخواست ثبت نام انجمن دانش آموختگان دانشجویان هند و شبه قاره


.
نام :
نام خانوادگی :
دانشگاه و شهر تحصیل:
نام رشته تحصیلی:
موضوع پایان نامه به فارسی:
موضوع پایان نامه به انگلیسی:
تاریخ فارغ التحصبلی:
آدرس ایمیل :
چکیده پایان نامه:
خلاصه هایی از فعالیت های علمی:
(در حد یک پاراگراف)
ارسال تصویر:
 
عکس روز دانش آموختگی و مدرک خود
را حداکثرتا حجم یک مگابایت (1MB) را
در این قسمت آپلود نمایید. (سه عکس
قابل آپلود است.)