بسمه تعالی

 

نكته مهم پليسي: مراجعه كليه دانشجويان به اداره پلیس محل سكونت بعد از ورود به هند:

 

كليه دانشجوياني كه با ويزاي تحصيلي وارد هند مي شوند ، الزاماً تا ١٤ روز بعد از ورود به هند ، مي بايست به اداره پلیس محل سكونت خود مراجعه نموده و آدرس محل سكونتشان را در پليس ثبت نمايند.
كسانيكه اقدام به ثبت محل سكونت خود نكنند، هنگام خروج از كشور هند با مشكلات جدّي مواجه مي شوند.