بسمه تعالی

 

به اطلاع كليه دانشجويان ايراني محصل در شبه قاره مي رساند اتحاديه انجمن هاي اسلامي شبه قاره با همكاري رايزن محترم علمي در شبه قاره در نظر دارد همايش تقدير از دانشجويان برتر (مشاهده اطلاعات تکمیلی) را در تاريخ ٢١ آذرماه ١٣٩٥ مصادف با ١١ دسامبر ٢٠١٦ برگزار نمايد. دانشجويان محترم مي توانند جهت دانلود فرم ارزيابي به آدرس وب سايت اتحاديه انجمن هاي اسلامي و يا وب سايت رايزن محترم علمي مراجعه نمايند.

iesec.ir

Uisia.org

آخرين مهلت ارسال مدارك 5 آذرماه 1395 (25 نوامبر 2016) خواهد بود. 
 

آدرس ايميل دبيرخانه همايش: jashnvare.uisia@gmail.com

واحد علمي اتحاديه انجمن هاي اسلامي- ميثم باقري