پنج شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٦                                                              بسم الله الرحمن الرحیم
دانشگاه های خوب (ب)

ب‌)    دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي هندوستان، گروه دو (خوب) براي كليه دوره هاي تحصيلي

(از 1/ 09/ 2013 به بعد)1. (Aligarh Muslim University (Aligarh( (U.P
2. All Institutes & University under ICAR/CSIR (In different Indian Cities)
3. AnnaUniversity
4. BanarsaHinduUniversity (Humanities, Arts, Commerce, Management)
5. BangloreUniversity
6. (BharatiVidyapeethUniversity (Pune
7. ( Cochin University of Science& Technology (Kerela
8. (Deccan College Postgraduate and Research Institute (pune
9. (Dehradun Institute of Technology (Dehradun (H.p
10. Delhi Technological University ( FormerlyDelhiCollege of Engineering) (New Delhi
11. (Gokhle Institute of Politics & Economics (Pune
12. (Guharat University (Ahmedabad
13. (IndianSchool of Mines (Dhanbad (Jharkhand
14. JamiaHamdard (New Delhi
15. JamiaMiliaIslamia (New Delhi
16. (Jawaharlal Nehru Technological University (Hyderabad
17. Kakatiya Univertsity (Warangal ((A.P)) Biotechnology صرفا در رشته
18. MangaloreUniversity
19. ManipalUniversity
20.(( Manav Rachna University (Faridabad (Delhi
صرفا در رشته هاي Biotechnology and mass Communication
21. OsmaniaUniversity
22. (Panjab University (Chandigarh
23. (Postgraduate institute of Medical Education & Research (Chandigarh
24. Panjab Technical University
25. School of Planning & Architecture – Delhi (New Delhi
26. (Tata Institute of Social Sciences (Mumbai
27. University of banglore
28. University of Calcutta
29. (University of Delhi (New Delhi
30. University of Hyderabad
31. University of Kerala
32. University of Madras
33. University of Mumbai
34. University of Mysore
35. University of Petroleum& Energy Studies (Dehradun (H.P
36. University of Pune
37. University of Rajasthan

تمامی حقوق این سایت متعلق به رایزنی علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند می باشد.